ดาวน์โหลดโปรแกรมบันทึกหน้าจอเป็นวีดีโอ

โปรแกรม CamStudio โปรแกรมบันทึกหน้าจอเป็นไฟล์วิดีโอ
มีลิขสิทธิ์แบบเปิด (โอเพ็นซอร์ส)  คุณครูที่สนใจดาวน์โหลดจากลิงค์นี้

137

ดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมห้องคอมพิวเตอร์

การจัดการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  การได้รับทราบปัญหาของผู้เรียนเป็นสิ่งที่มีความจำเป็น ทำให้ผู้สอนสามารถเข้าไปให้คำแนะนำได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้องตามสภาพปัญหา โปรแกรมควบคุมห้องคอมพิวเตอร์ช่วยให้ผู้สอนมองเห็นหน้าจอคอมพิวเตอร์ของผู้เรียนทุกคน  การให้คำแนะนำสามารถทำได้ด้วยความสะดวกรวดเร็ว  โปรแกรมที่จะแนะนำวันนี้คือโปรแกรม iTALC มีลิขสิทธิ์แบบโอเพ็นซอร์ส ดาวน์โหลดไปใช้งานและเผยแพร่ได้ฟรี สนใจคลิกที่ลิงค์นี้

Screenshot from 2015-06-28 21:19:53

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่น่าสนใจ

 

วันนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมาประชาสัมพันธ์เชิญชวน คุณครูและโรงเรียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม น่าสนใจมาก..ครับ

เทปบันทึกการถ่ายทอดสด BBL workshop 20-21 มิ.ย. 2558 จังหวัดขอนแก่น

ข่าวดีสำหรับครูและผู้บริหาร ขณะนี้ท่านสามารถติดตามชมเทปบันทึกรายการถ่ายทอดสด พลิกโฉมโรงเรียน ภายใน 1 ปี ถ่ายทอดจากจังหวัดขอนแก่นได้แล้ว จากที่นี่

วันที่ 20 มิถุนายน 2558

วันที่ 21 มิถุนายน 2558

ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้

วันนี้ ศน.ธนกฤต ขอนำเสนอและเชิญชวนครูและผู้สนใจเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารของจากสำนักพัฒนานวัตกรรม เพื่อนำไปใช้ในพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ   ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์นี้

obec