ดาวน์โหลดสื่อการสอนฟรี (ต่างประเทศ)

สื่อการเรียนรู้ที่จัดทำขึ้นจากกระดาษที่เว็บไซต์ http://www.senteacher.org เปิดโอกาสให้ครูผู้สอนและผู้ที่สนใจได้เข้าไปดาวน์โหลดนำไปใช้ได้ฟรี นอกจากนี้แล้วยังมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถนำไปใช้งานได้ให้ดาวน์โหลดฟรีอีกด้วย สนใจคลิกที่ลิงค์นี้

Screenshot from 2015-06-08 14:43:34