DLIT เปิดตัวแล้ว

เว็บไซต์ DLIT (การพัฒนาคุภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ) เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว  คลิกที่ลิงค์นี้

Screen shot 2015-06-12 at 6.42.53 PM