แนะนำแหล่งความรู้สำหรับครู

วันนี้ ศน.ธนกฤต ขอนำเสนอแหล่งความรู้  เทคนิคการจัดการเรียนรู้ และแหล่งของสื่อสำหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ ทั้งเอกสาร วิดีทัศน์ แบบฝึก ภาพกราฟิก เสียง ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับครูผู้สอนได้นำมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำสื่อ หรือนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ วันนี้ขอแนะนำเว็บไซต์ http://www.teachertube.com/  ท่านที่สนใจคลิกเข้าไปชมตามลิงค์นี้

Screen shot 2015-06-16 at 6.22.30 AM