ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้

วันนี้ ศน.ธนกฤต ขอนำเสนอและเชิญชวนครูและผู้สนใจเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารของจากสำนักพัฒนานวัตกรรม เพื่อนำไปใช้ในพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ   ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์นี้

obec