ดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมห้องคอมพิวเตอร์

การจัดการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  การได้รับทราบปัญหาของผู้เรียนเป็นสิ่งที่มีความจำเป็น ทำให้ผู้สอนสามารถเข้าไปให้คำแนะนำได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้องตามสภาพปัญหา โปรแกรมควบคุมห้องคอมพิวเตอร์ช่วยให้ผู้สอนมองเห็นหน้าจอคอมพิวเตอร์ของผู้เรียนทุกคน  การให้คำแนะนำสามารถทำได้ด้วยความสะดวกรวดเร็ว  โปรแกรมที่จะแนะนำวันนี้คือโปรแกรม iTALC มีลิขสิทธิ์แบบโอเพ็นซอร์ส ดาวน์โหลดไปใช้งานและเผยแพร่ได้ฟรี สนใจคลิกที่ลิงค์นี้

Screenshot from 2015-06-28 21:19:53