ดาวน์โหลดโปรแกรมบันทึกหน้าจอเป็นวีดีโอ

โปรแกรม CamStudio โปรแกรมบันทึกหน้าจอเป็นไฟล์วิดีโอ
มีลิขสิทธิ์แบบเปิด (โอเพ็นซอร์ส)  คุณครูที่สนใจดาวน์โหลดจากลิงค์นี้

137

Advertisements