โปรแกรม Server2go

โปรแกรม Server2go เป็นโปรแกรมจำองเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ต้องมีการติดตั้ง สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำสื่อที่ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ให้มีลักษณะของการเป็นสื่อแบบพกพาที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ คุณครูที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์ต่อไปนี้

Screenshot

View Your Mind

โปรแกรมสำหรับเขียนผังมโนทัศน์ มีลิขสิทธิ์แบบโอเพ็นซอร์ส เดิมที่มีใช้เฉพาะบนลินุกส์ขณะนี้มีเวอร์ชั่นที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการวินโดว์แล้ว ดูรีวิว

สนใจดาวน์โหลดได้ที่นี่
Screenshot from 2015-06-30 10:59:54