View Your Mind

โปรแกรมสำหรับเขียนผังมโนทัศน์ มีลิขสิทธิ์แบบโอเพ็นซอร์ส เดิมที่มีใช้เฉพาะบนลินุกส์ขณะนี้มีเวอร์ชั่นที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการวินโดว์แล้ว ดูรีวิว

สนใจดาวน์โหลดได้ที่นี่
Screenshot from 2015-06-30 10:59:54