การประยุกต์ใช้ Microsoft Excel เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

การสอนวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เราอาจะใช้สื่ออิลเคทรอนิกส์มาเป็นสื่อ แต่ทราบหรือไม่ว่า เราสามารถสร้างสื่อง่ายๆ โดยใช้โปรแกรมไมครซอฟเอ็กเซล และใช้ความสามารถของระบบปฏิบัติการวินโดว์มาเป็นสื่อให้ผู้เรียนใช้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ตอนนี้ผมได้เขียนคู่มือ “การประยุกต์ใช้ Microsoft Excel เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ” ขอนำมาแจกจ่ายให้ครูได้นำไปทดลองใช้ ขอให้สนุกกับการจัดการเรียนรู้และขอให้นักเรียนได้มีความสุขในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สนใจคลิกที่ิงค์ด้านล่างนี้

Screenshot