คิดยกกำลังสองกับแนวคิดลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้

หลาหลายความคิดเกี่ยวกับลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ วันนี้ขอนำเสนอแนวคิดและแง่มุมหนึ่งจากรายการ “คิดยกกำลังสอง” การลอเวลาเรียนไม่ได้หมายความว่าเลิกเร็วขึ้น แต่เป็นการสอนที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้มากขึ้น แะมีกิจกรรมเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ ได้ฝึกทบทวน ทำให้การเรียนรู้มีคุณค่า ลึกซึ้ง มาหาคำตอบจากวิดีทัศน์นี้