แผ่นซีดี รวมโปรแกรมโอเพ็นซอร์ส จาก TheOpenDisc

การทำงานบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การประหยัด ความมีเหตุผลในการใช้จ่ายงบประมาณก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราในฐานะข้าราชการควร ที่จะปฏิบัติ การซื้อซอฟต์แวร์ราคาแพงเมื่อเทียบกับการใช้ซอฟต์แวร์ฟรีและซอฟต์แวร์โอเพ็น ซอร์สที่ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลย ด้วยเหตุผลที่กล่าวข้างต้น วันนี้จึงขอนำเรื่องนี้มาเผยแพร่เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับคุณครูในการนำไปใช้ ในชีวิตประจำวันและนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้  ขณะนี้เว็บไซต์The OpenDisc ได้ทำการรวบรวมโปรแกรมประเภทโอเพ็นซอร์สและออกเวอร์ชั่นใหม่มาให้ดาวน์โหลด อีกแล้ว ดาวน์โหลดไฟล์ .iso มาเขียนแผ่น แล้วนำไปติดตั้งและแจกจ่ายได้ คุณครูท่านใดสนใจคลิกที่ลิงค์นี้หรือคลิกที่แท็บดาวน์โหลดของเว็บไซต์นี้ได้

http://www.theopendisc.com/