อบรม “คอมพิวเตอร์กราฟิก เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้” ระหว่างปิดภาคเรียน

ศน.ธนกฤต  เดชนาเกร็ดเปิดอบรม “คอมพิวเตอร์กราฟิก เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้” ช่วงปิดภาคเรียน  (งานนี้ไม่มีงบประมาณสนับสนุนจากทางราชการ ผมทำด้วยใจครับ) รับจำนวน 5 คน อบรมวันที่ 4-5 เมษายน 2559 สนใจลงชื่อสมัครได้ครับ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย ถ้าห่ออาหารกลางวันมาทานเอง)

(ปิดรับสมัครแล้ว)

(ปิดรับสมัครแล้ว)