ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า (งานนำเสนอ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้)

งานนำเสนอของ ดร.เบญจลักษณ์ นำ้ฟ้า ในการประชุมชี้แจง ถ่ายทอดสดทั่วประเทศ วันที่ 15 ตุลาคม 2558 ที่ห้องประชุม TOTเป็นการนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมสำหรับโรงเรียน สนใจคลิกที่ลิงค์นี้

คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำ คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  สำหรับโรงเรียนได้นำไปใช้ในการดำเนินการพร้อมทั้งมีตัวอย่างกิจกรรม ประกอบด้วยเอกสารจำนวน 4 เล่ม ดาวน์โหลดได้แล้วที่นี่

คิดยกกำลังสองกับแนวคิดลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้

หลาหลายความคิดเกี่ยวกับลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ วันนี้ขอนำเสนอแนวคิดและแง่มุมหนึ่งจากรายการ “คิดยกกำลังสอง” การลอเวลาเรียนไม่ได้หมายความว่าเลิกเร็วขึ้น แต่เป็นการสอนที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้มากขึ้น แะมีกิจกรรมเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ ได้ฝึกทบทวน ทำให้การเรียนรู้มีคุณค่า ลึกซึ้ง มาหาคำตอบจากวิดีทัศน์นี้

นโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ขอนำนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มาแจกจ่ายที่นี่ ให้สมาชิกได้ศึกษา เพราะจะต้องปฏิบัติกันทุกโรงเรียนต่อไป คลิกที่ลิงค์นี้

Screenshot-2

แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้

วันนี้ขอนำเอกสารแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มาเผยแพร่ต่อ เป็นเอกสารที่มีคุณค่าต่อการจัดการศึกษา สำหรับคุณครูที่รับผิดชอบจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ สนใจเอกสารคลิกที่ลิงค์นี้

Screenshot

อัจฉริยะหรือพรสวรรค์ไม่สำคัญเท่า Growth Mindset

IMG_0004

ในการจัดการเรียนรู้ เป็นที่ทราบกันดีว่า ผู้ที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนย่อมมองไปถึงผลลัพธ์หรือเป้าหมายคือการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพของผู้เรียน และพยายามให้ผู้เรียนเดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายนั้น แต่.. ผู้เรียนทุกคนจะไปถึงเป้าหมายนั้นหรือไม่  อะไรเป็นอุปสรรค หรืออะไรที่เป็นแรงขับ ที่ทำให้ผู้เรียนก้าวไปสู่เป้าหมาย หรือท้อถอย… อยากจะให้ฟัง VDO การบรรยาย Mindset: Growth and Fixed “ความหมาย งานวิจัยที่สำคัญ และการพัฒนา” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา ว่าสิ่งที่ท่านได้บรรยายเหล่านี้ ท่านเป็นผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้หนึ่งที่เป็นตัวกำหนดหรือไม่ หรือท่านจะมีส่วนช่วยอย่างไร