ฝึกคิด”สร้างสรรค์”ด้วยศิลปะผสม

วันนี้นำกิจกรรมสำหรับครูปฐมวัย นำมาฝากเพื่อเป็นแนวคิดในการจัดการเรียนรู้ ในระดับปฐมวัย

ICT กับห้องเรียนวิทยาศาสตร์

รายการ Thai Teachers TV โทรทัศน์ครู สนทนาเรื่อง ICT กับห้องเรียนวิทยาศาสตร์

การนำ ICT มาใช้ในชั้นเรียนมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบทั้งชั้น แบบรายกลุ่ม แบบรายบุคคล เราจะนำมาใช้อย่างไร

 

ยีราฟเปเปอร์มาเช่

การทำเปเปอร์มาเช่ นำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพ และกลุ่มสาระศิลปะ มาดูขั้นตอนการทำงานกัน

 

การระบายสีไม้

วันนี้ขอเสนอวิธีการสอนการระบายสีไม้ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กระด­ับชั้นประถมศึกษา สอนโดย ครูขวัญ เฉลิมขวัญ สุปิงคลัด ปัจจุบันเป็นคุณครูสอนศิลปะ อยู่ที่โรงเรียนเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  เพื่อให้ครูที่สนใจได้นำเทคนิคต่างๆไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ

 

ภาพหนังกระดาษ พุทธชาดก

ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระสังคมศึกษา เนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา โดยใช้สื่อภาพเคลื่อนไหวที่ทำจากกระดาษ  ดูเป็นตัวอย่างเพื่อให้เกิดแนวคิดในการนำมาปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้

ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้บูรณาการการงานอาชีพและเทคโนโลยี

วันนี้ขอนำเสนอตัวอย่างการจัดการเรียนรู้บูรณาการการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อเป็นแนวทางนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

โครงงานวิทยาศาสตร์ สายน้ำของเรา

สารคดีเรื่องนี้แม้เวลาจะผ่านมานาน แต่คุณค่ายังคงอยู่ไม่เสื่อมคลาย วันนี้จึงได้นำมาเผยแพร่ต่อเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณครูวิทยาศาสตร์ได้นำไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ยังมีอีกหลายเรื่องที่อยากแนะนำ แล้วจะนำมาถ่ายทอดในโอกาสต่อไป