กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนเป็นอย่างไร และใช้กันอย่างไร มาดูกันเพื่อนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้