ดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมห้องคอมพิวเตอร์

การจัดการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  การได้รับทราบปัญหาของผู้เรียนเป็นสิ่งที่มีความจำเป็น ทำให้ผู้สอนสามารถเข้าไปให้คำแนะนำได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้องตามสภาพปัญหา โปรแกรมควบคุมห้องคอมพิวเตอร์ช่วยให้ผู้สอนมองเห็นหน้าจอคอมพิวเตอร์ของผู้เรียนทุกคน  การให้คำแนะนำสามารถทำได้ด้วยความสะดวกรวดเร็ว  โปรแกรมที่จะแนะนำวันนี้คือโปรแกรม iTALC มีลิขสิทธิ์แบบโอเพ็นซอร์ส ดาวน์โหลดไปใช้งานและเผยแพร่ได้ฟรี สนใจคลิกที่ลิงค์นี้

Screenshot from 2015-06-28 21:19:53

SME งานเย็บสมุดด้วยมือ

วันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวของการเย็บสมุดที่ทำด้วยมือ และทำเป็นอาชีพ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและนำมาปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ วิดิทัศน์นี้มีอยู่ 3 ตอน ลองศึกษาดูจากวิดิโอต่อไปนี้

การประดิษฐ์สมุดบันทึกจากกระดาษเหลือใช้

การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามีอยู่หลากหลายวิธี นับตั้งแต่ การประหยัด การใช้ซ้ำ และการรีไซเคิล วันนี้ขอนำเสนอการประดิษฐ์ง่ายๆ ที่สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ เป็นการช่วยประหยัดและใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า มาดูขั้นตอนในการทำงานกัน

แบบทดสอบออนไลน์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

วันนี้ขอนำเสนอแบบทดสอบออนไลน์วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา สำหรับครูและนักเรียนได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เว็บไซต์นี้จัดเป็นเว็บไซต์ที่มีประโยชน์ สนใจลองเข้าไปใช้งาน คลิกที่ลิงค์นี้

Screen shot 2014-10-23 at 7.21.41 PM

เทคนิคง่ายๆ ทำป๊อปอับแบบ 3 มิติ

วันนี้ขอนำเสนอเทคนิคง่ายๆ ในการทำหนังสือหรือบัตร แบบป๊อปอับ เทคนิคง่ายๆ นี้คุณครูสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างท่อการเรียนรู้ หรือนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้หลายกลุ่มสาระ ขั้นตอนการทำเริ่มจากการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์แล้วพิมพ์ออกมา  ต่อจากนั้นจึงทำการตัดและตกแต่ง ง่ายมากกับเทคนิคนี้ ลองทำตามวิดีทัศน์ต่อไปนี้

เทคนิคง่ายๆ ทำหนังสือ Pop Up

วันนี้ขอนำเสนอเทคนิคง่ายๆ ในการทำหนังสือ Pop Up ที่คุณครูสามารถนำไปปรับใช้กับการทำสื่อการเรียนรู้ หรือนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ หรือใช้กับกิจกรรมอื่นๆได้  งานที่ทำสำเร็จแล้วมีความน่าสนใจ คิดว่าเทคนิคการทำงานวันนี้จะเป็นการจุดประกายความคิดให้กับคุณครูในการทำสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข

จาก Pop Up card ปรับเป็นหนังสือ Pop Up

เทคนิคง่ายๆ ในการทำ Pop Up Card  เมื่อนำมาผนึกต่อๆ กันก็จะกลายเป็น หนังสือ Pop Up วันนี้ขอนำเสนอการทำ Pop Up แบบง่ายๆ ที่ครูสามารถนำมาปรับใช้ในการจัดทำสื่อการเรียนรู้ หรือนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลศึกษา หรือปรับใช้ในกิจกรรมอื่นๆ แบบบูรณาการ มาดูเทคนิคการทำง่ายๆ จากวิดีโอนี้