การแกะสลักผักและผลไม้

วันนี้ขอนำเสนอขั้นตอนการแกะสลักผักผลไม้ เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ครูสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ หรือใช้เป็นสื่อในการฝึกฝีมือก่อนนำเทคนิคไปใช้ในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่มาของวิดีทัศน์นี้ “การแกะสลักแคนตาลูปเป็นดอกบัวซ้อนรักเร่” เป็นของคุณครูเบญจวรรณ เรืองแสน โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

การสร้างสารบัญอัตโนมัติ Word 2010

การสร้างสื่อการเรียนรู้ที่มีความยาวมากๆ และต้องสร้างสารบัญ อาจจะยุ่งยากสำหรับหลายๆท่าน การให้โปรแกรมสร้างสารบัญอัตโนมัติช่วยลดความยุ่งยากในการทำสารบัญลงไปได้มากเมื่อเอกสารมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน้า ขั้นตอนการจัดทำเป็นอย่างไรดูได้จากวิดีโอนี้

ร้อยฝันสมุดทำมือ

อยากแนะนำกิจกรรมที่สามารถนำมาปรับใช้กับการจัดการเรียนรู้ ปรับไปใช้ได้หลายกลุ่มสาระ ดูเพื่อให้เกิดไอเดีย อ่านเพิ่มเติม

ฝึกควบคุมหุ่นยนต์ด้วย Robomind

การควบคุมหุ่นยนต์เป็นเรื่องที่มีความท้าทายมากสำหรับเด็กๆ แต่ก็เป็นการลงทุนที่สูงถ้าใช้ของจริง  การนำโปรแกรม Robomind มาใช้ในการกำหนดสถานการณ์และฝึกแก้ปัญหาในการควบคุมหุ่นยนต์ อ่านเพิ่มเติม

การทำหนังสือ Pop up

วันนี้ขอนำเสนอวิธีการทำหนังสือ Pop up เพื่อให้เกิดแนวคิดในการนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ หรือดัดแปลงให้มีลักษณะที่แตกต่างออกไป

ข้อมูลของวิดีทัศน์นี้
-สื่อวิดีโอสาธิตการทำหนังสือเล่มเล็กแบบ Pop Up ที่จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการสอนวิชาทัศนศิล­ป์
-โดย นางสาวมนัญญา คำดอกไม้ คบ.ทัศนศิลป์ ปี 5
-มรภ.อุดรธานี

คุณครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายสาระการเรียนรู้ ลองติดตามชมกัน

ยีราฟเปเปอร์มาเช่

การทำเปเปอร์มาเช่ นำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพ และกลุ่มสาระศิลปะ มาดูขั้นตอนการทำงานกัน

 

ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้บูรณาการการงานอาชีพและเทคโนโลยี

วันนี้ขอนำเสนอตัวอย่างการจัดการเรียนรู้บูรณาการการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อเป็นแนวทางนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตอนที่ 1

ตอนที่ 2