การนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนของนักเรียน

การนำเสนองานของนักเรียนสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ นี่คือตัวอย่างที่ดีตัวอย่างหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ของครู ที่ทำให้การนำเสนอผลงานของนักเรียนดูมีความน่าสนใจขึ้น โดยการบันทึกเป็นวิดีทัศน์ เป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาร่วมในการจัดการเรียนรู้ได้ เนื่องจากการนำเสนอนี้จะถูกถ่ายทอดไปผู้เรียนคนอื่นและจะได้รับการปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆ ทั้งช่วยส่งเสริมการแสดงออกของผู้เรียน ที่มา : http://krucarejaidee.blogspot.com/2013/04/blog-post_527.html

การประดิษฐ์หนังสือพับโดยไม่ต้องใช้เครื่องเย็บ

การประดิษฐ์หรือจัดทำหนังสือด้วยกระดาษ โดยไม่ต้องใช้เครื่องเย็บเป็นการทำงานโดยใช้กระดาษที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมได้หลากหลายอย่าง เช่น ใช้ในการนำเสนอ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจุดประสงค์ของสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รวมทั้งนำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านห้องสมุด ขั้นตอนการประดิษฐ์ทำได้ง่ายๆ ตามวิดีทัศน์ต่อไปนี้