ดาวน์โหลดคู่มือการสอนคณิตศาสตร์ BBL ป.1-3

วันนี้ผมได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ BBL ที่จังหวัดสุพรรณบุรี การศึกษาดูงานครั้งนี้ทเป็นเหมือนกับการจุดประกายความคิด ทำให้อยากศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ BBL หรือ การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง จึงได้สืบค้นอินเทอร์เน็ตเพื่อทำความเข้าใจในเบื้องต้น ได้พบแหล่งข้อมูลที่น่าจะเป็นประโยชน์สำครับคุณครูในการจัดการเรียนรู้ จึงขอนำมาเผยแพร่ต่อ คือ คู่มือการสอนคณิตศาสตร์ ตามแนวทางของ BBL ชี่นประถมศึกษาปีที่ 1-3 คุณครูที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

Screen shot 2015-02-12 at 9.28.15 PM

การจัดการเรียนรู้ในฟาร์ม บนพื้นฐาน STEM

Learning STEM Through Agriculture on a Nebraska Farm

การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการทั้ง STEM, Agriculture และ Project based learning  นักเรียนได้เรียนรู้ในฟาร์ม มีความน่าสนใจดูได้จากวิดีทัศน์นี้

เกี่ยวกับ STEM จากคำบรรยายนี้ STEM Education: Developing 21st century problem solvers

แบบทดสอบออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์

เช้านี้ขอนำเสนอแบบทดสอบออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ที่คุณครูสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ โดยอาจให้นักเรียนไปทดลองทำเพื่อให้เกิดความชำนาญ หรือได้เผชิญกับโจทย์ที่แตกต่างไปจากที่ครูสอน การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เผชิญกับโจทย์ปัญหาที่แตกต่างออกไปนับเป็นสิ่งที่ดีทำให้ผู้เรียนได้คิดแก้ปัญหาที่หลากหลายมากขึ้น   สนใจทำแบบทดลอบออนไลน์คลิกที่นี่

Screen shot 2014-10-11 at 9.09.54 AM

อ้งอิงมาจากเว็บไซต์ http://thaimathgame.com/

ไขปมคดีปริศนาด้วยคณิตศาสตร์ (Lesson on a Plate : Murder Mystery Math)

แนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่มีการบูรณาการทั้งวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มีการใช้เทคโนโลยี นำเอาคลิปวีดีโอมาร่วมในการจัดการเรียนรู้ น่าสนใจมาก ลองนำมาปรับประยุกต์ใช้กัน

ข้อเสนอแนะในการนำไปประยุกต์ใช้

ข้อเสนอแนะในการนำไปประยุกต์ใช้ (ฉบับเต็มไม่มีการตัดต่อ)