การจัดการเรียนรู้ในฟาร์ม บนพื้นฐาน STEM

Learning STEM Through Agriculture on a Nebraska Farm

การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการทั้ง STEM, Agriculture และ Project based learning  นักเรียนได้เรียนรู้ในฟาร์ม มีความน่าสนใจดูได้จากวิดีทัศน์นี้

เกี่ยวกับ STEM จากคำบรรยายนี้ STEM Education: Developing 21st century problem solvers

เทคนิคง่ายๆ ทำป๊อปอับแบบ 3 มิติ

วันนี้ขอนำเสนอเทคนิคง่ายๆ ในการทำหนังสือหรือบัตร แบบป๊อปอับ เทคนิคง่ายๆ นี้คุณครูสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างท่อการเรียนรู้ หรือนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้หลายกลุ่มสาระ ขั้นตอนการทำเริ่มจากการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์แล้วพิมพ์ออกมา  ต่อจากนั้นจึงทำการตัดและตกแต่ง ง่ายมากกับเทคนิคนี้ ลองทำตามวิดีทัศน์ต่อไปนี้

เทคนิคง่ายๆ ทำหนังสือ Pop Up

วันนี้ขอนำเสนอเทคนิคง่ายๆ ในการทำหนังสือ Pop Up ที่คุณครูสามารถนำไปปรับใช้กับการทำสื่อการเรียนรู้ หรือนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ หรือใช้กับกิจกรรมอื่นๆได้  งานที่ทำสำเร็จแล้วมีความน่าสนใจ คิดว่าเทคนิคการทำงานวันนี้จะเป็นการจุดประกายความคิดให้กับคุณครูในการทำสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข

Travel Journals: Student-Created Textbooks

ถ้าการเรียนรู้เปรียบเสมือนการเดินทาง สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้จะถูกบันทึกในรูปแบบต่างๆ ในหนังสือที่นักเรียนได้บันทึกไว้นี้ การเรียนรู้จะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น มาดูวิธีการจัดการเรียนรู้โดยการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้จัดทำหนังสือสรุปประมวลความรู้ที่ได้เรียนรู้ใ เขามีแนวคิดและดำเนินการจัดการเรียนรู้อย่างไรดูได้จากวิดีโอนี้ ถ้าเห็นว่าดีและเหมาะสมก็นำมาปรับประยุกต์ใช้

ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้บูรณาการการงานอาชีพและเทคโนโลยี

วันนี้ขอนำเสนอตัวอย่างการจัดการเรียนรู้บูรณาการการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อเป็นแนวทางนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตอนที่ 1

ตอนที่ 2