แบบทดสอบคำศัพท์-ภาพ

วันนี้ค้นหาเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาประเภทเกมฝึกสมองที่สามารถนำมาใช้ในการเรียนรู้ เป็นประโยชน์ในด้านการศึกษาพบเว็บไซต์นี้มีเนื้อหาที่ดี สามารถนำมาใช้ในการฝึกทักษะ และช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีได้ เป็นเว็บไซต์ประเภทแบบทดสอบภาษาอังกฤษ ที่ http://www.virtual-exam.com/vocab-picture.php

สนใจคลิกที่ลิงค์นี้

แบบทดสอบออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ

วันนี้ขอนำเสนอแหล่งเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แบบทดสอบออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ ที่ครูและนักเรียนสามารถเข้าไปใช้ในการฝึกทำแบบทดสอบ การเข้าไปทำแบบทดสอบให้คลิกที่ลิงค์นี้แล้วพิมพ์ชื่อ และโรงเรียนลงบนช่องที่กำหนดให้ เลือกระดับชั้น และจำนวนข้อสอบ

Screen shot 2014-10-15 at 6.27.37 AM