แบบทดสอบออนไลน์วิชาภาษาไทย

วันนี้ขอนำเสนอแบบทดสอบออนไลน์ วิชาภาษาไทย เหมาะสำหรับครูและนักเรียนได้ใช้ในการฝึกและทบทวนความรู้ หรือนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เป็นระบบที่มีการบันทึกข้อมูลที่สามารถดูได้ว่านักเรียนมีพัฒนาการอย่างไร วิธีการเข้าใช้งานทำง่ายๆ เพียงคลิกลิงค์นี้

Screen shot 2014-10-13 at 6.13.24 AM