การทำแป้งโด สำหรับจัดกิจกรรมการปั้น

การจัดกิจกรรมปั้นส่วนใหญ่มักจะใช้ดินน้ำมัน ซึ่งก็เป็นความสะดวกหนึ่งที่เราปฏิบัติกัน ครั้งนี้ลองมาใช้แป้งโดบ้าง ด้วยหวังว่างานที่เด็กนักเรียนของเราที่ได้ปั้นไว้จะสามารถเก็บไว้ดูได้นานๆ  ขั้นตอนของการทำแป้งโด ที่จะนำเสนอวันนี้จะประกอบด้วยขั้นตอนง่ายๆ ดูได้จากวิดิโอ

แบบทดสอบออนไลน์วิชาศิลปะ

แบบทดสอบออนไลน์วิชาศิลปะ เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบที่นักเรียนและครูสามารถเข้าไปทดลองทำเพื่อฝึกทำแบบทดสอบได้ สามารถเลือกจำนวนข้อและระดับชั้นในการทำได้ สนใจทำแบบทดสอบคลิกที่ลิงค์นี้

Screen shot 2014-10-17 at 6.19.33 AM

เทคนิคง่ายๆ ทำป๊อปอับแบบ 3 มิติ

วันนี้ขอนำเสนอเทคนิคง่ายๆ ในการทำหนังสือหรือบัตร แบบป๊อปอับ เทคนิคง่ายๆ นี้คุณครูสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างท่อการเรียนรู้ หรือนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้หลายกลุ่มสาระ ขั้นตอนการทำเริ่มจากการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์แล้วพิมพ์ออกมา  ต่อจากนั้นจึงทำการตัดและตกแต่ง ง่ายมากกับเทคนิคนี้ ลองทำตามวิดีทัศน์ต่อไปนี้

เทคนิคง่ายๆ ทำหนังสือ Pop Up

วันนี้ขอนำเสนอเทคนิคง่ายๆ ในการทำหนังสือ Pop Up ที่คุณครูสามารถนำไปปรับใช้กับการทำสื่อการเรียนรู้ หรือนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ หรือใช้กับกิจกรรมอื่นๆได้  งานที่ทำสำเร็จแล้วมีความน่าสนใจ คิดว่าเทคนิคการทำงานวันนี้จะเป็นการจุดประกายความคิดให้กับคุณครูในการทำสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข

จาก Pop Up card ปรับเป็นหนังสือ Pop Up

เทคนิคง่ายๆ ในการทำ Pop Up Card  เมื่อนำมาผนึกต่อๆ กันก็จะกลายเป็น หนังสือ Pop Up วันนี้ขอนำเสนอการทำ Pop Up แบบง่ายๆ ที่ครูสามารถนำมาปรับใช้ในการจัดทำสื่อการเรียนรู้ หรือนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลศึกษา หรือปรับใช้ในกิจกรรมอื่นๆ แบบบูรณาการ มาดูเทคนิคการทำง่ายๆ จากวิดีโอนี้

เทคนิคการระบายสีชอล์กน้ำมัน

วันนี้ขอนำเสนอเทคนิคการระบายสีชอล์กน้ำมัน เพื่อเป็นแนวคิดในการนำไปปรับใช้สำหรับการสอนศิลปะ หรือสำหรับการจัดทำสื่อการเรียนรู้

สีชอล์คนำมันเป็นสีที่มีความสดใส อ่านเพิ่มเติม

การระบายสีด้วย “ดินสอสี”

“ดินสอสี” (Color pencil) เป็นอุปกรณ์วาดภาพที่น่าสนใจ การระบายสีด้วยดินสอสี มีเทคนิคอย่างไร วันนี้เรามาศึกษาเทคนิคการระบายสีด้วยดินสอสีกัน อ่านเพิ่มเติม