ดาวน์โหลดสื่อการสอนประวัติศาสตร์

ข่าวดีสำหรับครูผู้สอนประวัติศาสตร์ ขณะนี้ สพฐ.ได้เผยแพร่สื่อการสอนประวัติศาสตร์ในลักษณะของการทัศน์ศึกษาเสมือน เชิญดาวน์โหลดที่ลิงค์นี้

Screen shot 2015-04-20 at 7.38.09 PM

แบบทดสอบวิชาประวัติศาสตร์

แบบทดสอบวิชาประวัติศาสตร์ ทั้งนักเรียน ครู และผู้สนใจสามารถเข้าไปทดลองทำเพื่อให้เกิดประสบการณ์ในการทำข้อสอบ มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการได้ฝึกทำแบบทดสอบที่หลากหลาย

Screen shot 2014-10-18 at 6.49.16 PM

แบบทดสอบออนไลน์วิชาสังคมศึกษา

วิชาสังคมศึกษาเป็นวิชาที่มีความสำคัญมากวิชาหนึ่งในปัจจุบัน เพื่อให้นักเรียนได้ทดสอบความรู้ ได้รับประสบการณ์ในการทดสอบ การทำแบบทดสอบออนไลน์นี้สามารถช่วยให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ในการทำแบบฝึกหัดได้ การเข้าไปทำแบบฝึกหัด คลิกที่ลิงค์นี้

Screen shot 2014-10-16 at 6.13.29 AM

แนวทางการจัดการเรียนรู้ “รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง”

วันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านศรีนนท์ ปฐมเจดีย์ แบ่งปันหนังสือ “แนวการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง” ขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ และขอแบ่งปันต่อให้กับคุณครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ดาวน์โหลดเอกสารได้จากลิงค์นี้
10703796_917907771571854_6615601800717945559_n

แนวการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

วันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านศรีนนท์ ปฐมเจดีย์ แบ่งปันหนังสือ “แนวการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์” ขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ และขอแบ่งปันต่อให้กับคุณครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ดาวน์โหลดเอกสารได้จากลิงค์นี้

10698714_381878721961612_8740266865487902773_n

การสอนเรื่อง ความเคารพ และ มารยาท ในญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี  ประเทศญี่ปุ่นได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่มีประชากรที่มีคุณภาพ มีหลายต่อหลายเหตุการณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของประชากรญี่ปุ่น มาดูกันว่า ประเทศญี่ปุ่นเขามีวิธีการปลูกฝังเรื่องของการเคารพและมารยาทกันอย่างไร

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ภาพหนังกระดาษ พุทธชาดก

ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระสังคมศึกษา เนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา โดยใช้สื่อภาพเคลื่อนไหวที่ทำจากกระดาษ  ดูเป็นตัวอย่างเพื่อให้เกิดแนวคิดในการนำมาปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้