แบบทดสอบออนไลน์ สุขศึกษาพลศึกษา

สำหรับครูและนักเรียนที่สนใจทำแบบทดสอบออนไลน์ วิชาสุขศึกษา และ พลศึกษา นี่เป็นแหล่งของแบบทดสอบออนไลน์ที่น่าสนใจ สามารถเลือกระดับชั้น เลือกจำนวนของข้อสอบได้ การได้ทำแบบทดสอบบ่อยๆ ทำให้เกิดประสบการณ์และรู้จุดบกพร่อง ทำให้รู้ว่าจะต้องหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องไหน สนใจทำแบบทดสอบคลิกที่ลิงค์นี้

Screen shot 2014-10-19 at 9.09.07 PM