เทคนิคการเล่านิทานโดยใช้หนังสือภาพ

นิทานดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่มีคู่กันมากับชีวิตในวัยเด็ก เทคนิคการเล่านิทานโดยใช้หนังสือภาพเป็นอย่างไรดูได้จากวิดีทัศน์นี้

พับกระดาษเป็นหุ่นนิ้วเพื่อเล่านิทาน

วันนี้ขอนำเสนอเทคนิคการพับกระดาษเป็นหุ่นนิ้วเพื่อใช้ในการเล่านิทานสนุกๆให้เด็กๆได้ฟังกัน การพับครั้งนี้เป็นการพับที่ยังไม่ได้มีการตกแต่งใดๆ ครูผู้สอนสามารถนำไปปรับประยุกต์หรือตกแต่งเพิ่มเติมให้หุ่นที่ได้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น

เล่าไป…วาดไป

วันนี้ขอนำเสนอเทคนิคการเล่านิทานให้เด็กๆฟัง คุณครูที่สอนระดับปฐมวัยน่าจะถูกใจ นอกจากจะใช้ในการเล่านิทานให้เด็กๆฟังแล้วคุณครูยังสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้กับกิจกรรมการแสดงออกของเด็กโตได้ มาดูกันว่า  เทคนิคของการเล่าไป..วาดไปจะเป็นอย่างไร จากวิดีทัศน์นี้

การจัดการเรียนรู้ Project Approach

การจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยแบบ Project Approach เป็นการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจทำให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ในหลากหลายมิติ มีขั้นตอนการวางแผนและการดำเนินกิจกรรมอย่างไรติดตามได้จากวิดีทัศน์ต่อไปนี้

“การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) ระดับประถมวัย มี 5 ขั้นตอน
หัวใจสำคํญต่อความสำเร็จ คือ การเรียนรู้ภาคสนาม และครูเชื่อว่าทำได้” (Wattana Kh)

ฝึกคิด”สร้างสรรค์”ด้วยศิลปะผสม

วันนี้นำกิจกรรมสำหรับครูปฐมวัย นำมาฝากเพื่อเป็นแนวคิดในการจัดการเรียนรู้ ในระดับปฐมวัย