View Your Mind

โปรแกรมสำหรับเขียนผังมโนทัศน์ มีลิขสิทธิ์แบบโอเพ็นซอร์ส เดิมที่มีใช้เฉพาะบนลินุกส์ขณะนี้มีเวอร์ชั่นที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการวินโดว์แล้ว ดูรีวิว

สนใจดาวน์โหลดได้ที่นี่
Screenshot from 2015-06-30 10:59:54

ดาวน์โหลดโปรแกรมบันทึกหน้าจอเป็นวีดีโอ

โปรแกรม CamStudio โปรแกรมบันทึกหน้าจอเป็นไฟล์วิดีโอ
มีลิขสิทธิ์แบบเปิด (โอเพ็นซอร์ส)  คุณครูที่สนใจดาวน์โหลดจากลิงค์นี้

137

แนะนำแหล่งความรู้สำหรับครู

วันนี้ ศน.ธนกฤต ขอนำเสนอแหล่งความรู้  เทคนิคการจัดการเรียนรู้ และแหล่งของสื่อสำหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ ทั้งเอกสาร วิดีทัศน์ แบบฝึก ภาพกราฟิก เสียง ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับครูผู้สอนได้นำมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำสื่อ หรือนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ วันนี้ขอแนะนำเว็บไซต์ http://www.teachertube.com/  ท่านที่สนใจคลิกเข้าไปชมตามลิงค์นี้

Screen shot 2015-06-16 at 6.22.30 AM

ดาวน์โหลดสื่อการสอนฟรี (ต่างประเทศ)

สื่อการเรียนรู้ที่จัดทำขึ้นจากกระดาษที่เว็บไซต์ http://www.senteacher.org เปิดโอกาสให้ครูผู้สอนและผู้ที่สนใจได้เข้าไปดาวน์โหลดนำไปใช้ได้ฟรี นอกจากนี้แล้วยังมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถนำไปใช้งานได้ให้ดาวน์โหลดฟรีอีกด้วย สนใจคลิกที่ลิงค์นี้

Screenshot from 2015-06-08 14:43:34

พับกระดาษเป็นหุ่นนิ้วเพื่อเล่านิทาน

วันนี้ขอนำเสนอเทคนิคการพับกระดาษเป็นหุ่นนิ้วเพื่อใช้ในการเล่านิทานสนุกๆให้เด็กๆได้ฟังกัน การพับครั้งนี้เป็นการพับที่ยังไม่ได้มีการตกแต่งใดๆ ครูผู้สอนสามารถนำไปปรับประยุกต์หรือตกแต่งเพิ่มเติมให้หุ่นที่ได้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น