อบรม “คอมพิวเตอร์กราฟิก เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้” ระหว่างปิดภาคเรียน

ศน.ธนกฤต  เดชนาเกร็ดเปิดอบรม “คอมพิวเตอร์กราฟิก เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้” ช่วงปิดภาคเรียน  (งานนี้ไม่มีงบประมาณสนับสนุนจากทางราชการ ผมทำด้วยใจครับ) รับจำนวน 5 คน อบรมวันที่ 4-5 เมษายน 2559 สนใจลงชื่อสมัครได้ครับ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย ถ้าห่ออาหารกลางวันมาทานเอง)

(ปิดรับสมัครแล้ว)

(ปิดรับสมัครแล้ว)

เลื่อนการอบรมและประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการอบรม “คอมพิวเตอร์กราฟิก เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้”

เลื่อนการอบรมและประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการอบรม “คอมพิวเตอร์กราฟิก เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้”

ประกาศ เลื่อนการอบรมคอมพิวเตอร์กราฟิก เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ และ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม “คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้

รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
“คอมพิวเตอร์กราฟิก เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้”
สถานที่ ห้อง ICT (ชั้นบน อาคารสำนักงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3)
รุ่นที่ 1 จำนวน 20 คน อบรมวันที่ 28-30 มกราคม 2559
รุ่นที่ 1 จำนวน 20 คน วันที่ 14-16 มกราคม 2559 (ขอเลื่อนเป็นวันที่ 28-30 มกราคม 2559)

ที่      ชื่อ-สกุล                    โรงเรียน
1    นางช่อเอื้อง ศรีขาว       บ้านคะนาสามัคคี
2    ธนรัตน์ สวัสดิกุล          อนุบาลศรีประชานุกูล
3    นางสมพร โรหิตาภิรมย์ บ้านอาวอย
4    นางสาววิภาดา รุ่งแสง   บ้านยางชุมภูมิตำรวจ
5    นายสมนึก คำสอน        บ้านตาเปียง
6    นางวรินภร สีสัน          โรงเรียนบ้านปรือใหญ่
7    นางสาวจิรสุภา เย็นเพชร บ้านดองกำเม็ด
8    นางสาวบุณยาวีย์ เหลามี  บ้านดองดึง
9    ปวัณรัตน์ ม่วงอ่อน          บ้านตูม
10   นายสุรกานต์ เชื้อคล้ำ      บ้านระกา
11   นายอัครพงษ์ ศิรวงส์สกุล   บ้านสำโรงพลัน
12   นางพรปวีณ์ ศิรวงศ์สกุล    อนุบาลไพรบึง
13   นางนัดดา ดาวเรือง         บ้านอังกุล
14   นางสาวพรพิมล มงคลสาร บ้านปราสาทกวางขาว
15   นางสาวสาริกา บัวงาม     จะกงวิทยา
16   นายบรรจง สายแก้ว        บ้านสร้างใหญ่
17  นางสาวธนารัตน์ สำเภาดี  บ้านโคกตาล
18  นางทิพรัตน์ คำแพง          บ้านสำโรงตาเจ็น
19  นางแสงดาว ต้นกันยา       บ้านดู่
20  นางสาวเครือฟ้า น้ำหวาน   บ้านกำแมด

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
“คอมพิวเตอร์กราฟิก เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้”
สถานที่ ห้อง ICT (ชั้นบน อาคารสำนักงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3)
รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 21-23 มกราคม 2559

ที่      ชื่อ-สกุล                     โรงเรียน
1  นางสาวธนกร รามภักดี      โรงเรียนบ้านติ้ว
2  มานะ พงษ์สุระงษ์              บ้านกันทรารมย์
3  นายลักษ์​ วงค์ขันธ์              บ้านสำโรงตาเจ็น
4  นางสาวสาวิตรี​ ช่ำชอง       บ้านศาลา(ปรางค์กู่)
5  นายวรวุฒิ บุญชิต             บ้านกันทรารมย์
6  นายอนุสรณ์ จัตตุเรศ         บ้านตาเจา
7  นางชลันดา สมบัติวงศ์       โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)
8  นางวรัญญา ทองมนต์       บ้านเขวิก
9  นางรวิวรรณ เติมใจ        บ้านบ่อ
10 นายสุเชษฐ์ ไพรบึง        บ้านละลม
11 นายสมาน พุทธวงค์       บ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)
12 นางวราพร บัวภา          วัดบ้านประอางฯ
13 นางกฤติกา เตารัตน์      บ้านพะเยียวตาสุ(อส.พป.๓๗)
14 นางสมปอง ทองมนต์     บ้านทุ่ม(อ.ส.พ.ป.3)
15 นางสาวจริงใจ ศรีเลิศ   บ้านละลม
16 นางภารณี ทรงศรี         บ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
17 นางสาธิยา สิทธิศร     บ้านกะกำ
18 นายนิกร เชิญบ่อแก   ชุมชนบ้านหัวเสือ
19 นางพิณรัตน์ กุลัพบุรี  บ้านแขว
20 นางเบญจลักษณ์ กุลวุฒิ  บ้านกันจาน
21 นายกิตติพงษ์ พรหมมาดวง  นิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห์)
22 วนาสันต์ ท่าหาญ    บ้านตะเคียนช่างเหล็ก
23 นายสุพจน์ บุญตา    บ้านจันลม
24 นางสาวสาริกา บัวงาม   จะกงวิทยา
25 นางสาวฌัลลิกา ครองผา  บ้านนาตราว

สมัครอบรม “คอมพิวเตอร์กราฟิก เพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอน”

กำหนดฝึกอบรม
รุ่นที่ 1 จำนวน 20 คน วันที่ 28-30 มกราคม 2559
รุ่นที่ 2 จำนวน 25 คน วันที่ 21-23 มกราคม 2559
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาในวันอบรม
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว
2. สายไฟ
ปิดรับสมัครแล้ว

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรม Opensource

จากการสืบค้น รวบรวมและทดลองใช้งานโปรแกรมประเภทโอเพ็นซอร์ส อยากจะบอกว่า โปรแกมประเภทโอเพ็นซอร์สเป็นโปรแกรมที่ดี ทดแทนโปรแกรมที่มีการซื้อขายกันแพงๆได้ นอกจากนี้จะก๊อปโปรแกรมแจกเพื่อนก็ได้ เพราะฟรีทุกอย่าง  วันนี้เลยหาแหล่งที่แจกจ่ายคู่มือสำหรับการใช้งานโปรแกรมประเภทโอเพ็นซอร์ส ผู้ที่สนใจคลิกที่ภาพด้านล่างนี้

Poster_OSS_W625

View Your Mind

โปรแกรมสำหรับเขียนผังมโนทัศน์ มีลิขสิทธิ์แบบโอเพ็นซอร์ส เดิมที่มีใช้เฉพาะบนลินุกส์ขณะนี้มีเวอร์ชั่นที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการวินโดว์แล้ว ดูรีวิว

สนใจดาวน์โหลดได้ที่นี่
Screenshot from 2015-06-30 10:59:54

ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้

วันนี้ ศน.ธนกฤต ขอนำเสนอและเชิญชวนครูและผู้สนใจเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารของจากสำนักพัฒนานวัตกรรม เพื่อนำไปใช้ในพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ   ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์นี้

obec