คู่มือครู DLTV 2/2558

ขณะนี้มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้จัดทำคู่มือครูพระราชทานสำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ให้ดาวน์โหดแล้วที่นี่

http://www.dlf.ac.th/download.php?id=769

คู่มือการใช้งานอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม และเบอร์โทรศัพท์

สำหรับโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม เมื่อติดตั้งขานดาวเทียมหรือมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เพื่อให้การดำเนินการราบรื่น สามารถดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม  รวมทั้งสามารถติดต่อกับเบอร์โทรศัพท์ต่อไปนี้ เพื่อสอบถามปัญหาต่าง ๆ ได้จากลิงค์นี้ apt_04

รายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.dlf.ac.th/news_detail.php?news_id=106

ถ่ายทอดสดรายการ “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน “

ถ่ายทอดสด การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 สำหรับคุณครูและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน รวมทั้งโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม สามารถชมรายการได้แล้วที่นี่

ดาวน์โหลดคู่มือการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 2558

คู่มือครูพระราชทานฯ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (แยกตามรายวิชา)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ป.๑) -ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) และ สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กสามารถดาวน์โหลดคู่มือการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม 1/2558 ได้แล้ว ตามลิงค์นี้ Screen shot 2015-05-02 at 1.19.48 PM

ดาวน์โหลดคู่มือการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้แล้วที่ลิงค์นี้

cover

สื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม eDLTV ระดับประถมศึกษา

ผลจากการนิเทศการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม วันนี้ได้รับการบ้านให้ช่วยหาแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม ซึ่งครั้งก่อนได้นำเสนอแหล่งเรียนรู้ระบบออนไลน์ของระดับชั้นมัธยมศึกษา ครั้งนี้ขอเพิ่มเติมในระดับประถมศึกษา ซึ่งเป็นระดับชั้นที่มีจำนวนมาก ตามลิงค์ด้านล่างนี้

Screen shot 2015-01-28 at 7.01.13 PM

การใช้สื่อ eDLTV จาก FlashDrive

การนิเทศการเรียนรู้ด้วยสื่อโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมวันนี้ มีการบ้านมากมายจากคุณครู นั่นย่อมแสดงให้เห็นว่า คุณครูสนใจและให้ความสำคัญกับการนำสื่อนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้  การบ้านที่ได้รับมาวันนี้คือ สื่อการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียมนอกจากเรียนรู้จากโทรทัศน์แล้ว มีแหล่งเรียนรู้เสริมใดบ้าง และมีการนำมาใช้งานได้อย่างไร วันนี้ผมจึงขอเสนอแนวทางอีกแนวทางหนึ่งหลังจากที่ได้นำเสนอแหล่งเรียนรู้ สื่อเสริม (eDLTV) วิธีการคัดลอกเนื้อหาและสื่อเพื่อนำมาใช้ ครั้งนี้ขอเสนอการนำสื่อทางไกลผ่านดาวเทียมมาใช้งานผ่านสื่อเก็บข้อมูลประเภทแฮนดีไดรฟ์ หรือ ที่เรียกกันว่า  FlashDrive ขั้นตอนสามารถศึกษาได้จากวิดีโอต่อไปนี้