ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า (งานนำเสนอ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้)

งานนำเสนอของ ดร.เบญจลักษณ์ นำ้ฟ้า ในการประชุมชี้แจง ถ่ายทอดสดทั่วประเทศ วันที่ 15 ตุลาคม 2558 ที่ห้องประชุม TOTเป็นการนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมสำหรับโรงเรียน สนใจคลิกที่ลิงค์นี้

สอนดาราศาสตร์ด้วยเทคโนโลยี

ช่วงนี้ของทุกปีเป็นช่วงที่กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงที่ท้องฟ้าเปิด เมฆฝนหมดไปแล้ว เป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการดูดาว ยาวไปจนถึงเดือนเมษายน ดังนั้นช่วงนี้จึงนับเป็นโอกาสดีที่จะจัดกิจกรรมเพื่อเสริมความรู้ให้กับผู้ เรียน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยในการเรียนรู้ เกริ่นนำ ก่อนออกไปหาความรู้กับท้องฟ้า เป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้เร็วขึ้น เกิดจินตนาการถึงกลุ่มดาวและดวงดาวต่างๆได้ดีขึ้น วันนี้ขอนำโปรแกรม Stellarium มานำเสนอ โปรแกรม Stellarium เป็นโปรแกรมที่จำลองดาว กลุ่มดาวบนท้องฟ้า และจำลองสถานการณ์การบนท้องฟ้าในช่วงเวลาต่างๆ แบบเสมือนจริง สามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ คุณครูที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์นี้ http://www.stellarium.org/
 สำหรับคู่มือ ติดต่อ ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด มีคู่มือฉบับปรับปรุง เวอร์ชั่นใหม่ ที่กำลังอยู่ระหว่างตรวจคำผิด

http://www.stellarium.org/

คำอธิบายประกอบโปรแกรม (อ้างอิงจากเว็บไซต์ http://www.stellarium.org)

คุณสมบัติของโปรแกรม

ท้องฟ้า

 • แค็ตตาล็อกเริ่มต้นแสดงดาวฤกษ์มากกว่า 600,000 ดวง
 • บัญชีดาวเพิ่มเติมแสดงดาวฤกษ์มากกว่า 210 ล้านดวง
 • ดาวเรียงเด่นและภาพวาดกลุ่มดาวต่าง ๆ
 • กลุ่มดาวในกว่า 20 วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
 • ภาพเนบิวลา (บัญชีเมซีเย)
 • ทางช้างเผือกเหมือนจริง
 • บรรยากาศโลก, ดวงอาทิตย์ขึ้น และดวงอาทิตย์ตกเหมือนจริง
 • ดาวเคราะห์และดวงจันทร์บริวาร

ส่วนต่อประสาน

 • ซูมเข้าไปใกล้
 • ควบคุมเวลา
 • ส่วนต่อประสานหลายภาษา
 • การฉายภาพแบบตาปลาสำหรับโดมท้องฟ้าจำลอง
 • การฉายภาพสะท้อนทรงกลมสำหรับโดมราคาประหยัดของคุณ
 • ส่วนต่อประสานแบบกราฟิกโฉมใหม่ และการควบคุมด้วยแป้นพิมพ์
 • ควบคุมกล้องโทรทรรศน์

การสร้างภาพ

 • กริดศูนย์สูตรและกริดมุมเงยมุมทิศ
 • ดาวกะพริบแสง
 • ดาวตก
 • จำลองอุปราคา
 • จำลองซูเปอร์โนวา
 • ภูมิทัศน์ที่สามารถปรับแต่งได้ และการฉายภาพมุมกว้างแบบทรงกลม

ความสามารถในการปรับแต่ง

 • ระบบโปรแกรมเสริม เพิ่มดาวเทียม, จำลองมุมมองผ่านเลนส์ใกล้ตา, ควบคุมกล้องโทรทรรศน์ ฯลฯ
 • ความสามารถในการเพิ่มวัตถุใหม่ในระบบสุริยะจากแหล่งข้อมูลออนไลน์…
 • เพิ่มวัตถุท้องฟ้า ภูมิทัศน์ ภาพวาดกลุ่มดาว สคริปต์ ฯลฯ ที่คุณจัดทำขึ้นเอง

คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำ คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  สำหรับโรงเรียนได้นำไปใช้ในการดำเนินการพร้อมทั้งมีตัวอย่างกิจกรรม ประกอบด้วยเอกสารจำนวน 4 เล่ม ดาวน์โหลดได้แล้วที่นี่

แผ่นซีดี รวมโปรแกรมโอเพ็นซอร์ส จาก TheOpenDisc

การทำงานบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การประหยัด ความมีเหตุผลในการใช้จ่ายงบประมาณก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราในฐานะข้าราชการควร ที่จะปฏิบัติ การซื้อซอฟต์แวร์ราคาแพงเมื่อเทียบกับการใช้ซอฟต์แวร์ฟรีและซอฟต์แวร์โอเพ็น ซอร์สที่ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลย ด้วยเหตุผลที่กล่าวข้างต้น วันนี้จึงขอนำเรื่องนี้มาเผยแพร่เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับคุณครูในการนำไปใช้ ในชีวิตประจำวันและนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้  ขณะนี้เว็บไซต์The OpenDisc ได้ทำการรวบรวมโปรแกรมประเภทโอเพ็นซอร์สและออกเวอร์ชั่นใหม่มาให้ดาวน์โหลด อีกแล้ว ดาวน์โหลดไฟล์ .iso มาเขียนแผ่น แล้วนำไปติดตั้งและแจกจ่ายได้ คุณครูท่านใดสนใจคลิกที่ลิงค์นี้หรือคลิกที่แท็บดาวน์โหลดของเว็บไซต์นี้ได้

http://www.theopendisc.com/

แหล่งสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สสวท.

วันนี้ขอนำเสนอแหล่งสื่อดิจิตอลสำหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ และเป็นแรงบันดาลใจในการจัดทำสื่อ  การต่อยอดและพัฒนา สนใจคลิกที่ลิงค์นี้

Screenshot

คิดยกกำลังสองกับแนวคิดลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้

หลาหลายความคิดเกี่ยวกับลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ วันนี้ขอนำเสนอแนวคิดและแง่มุมหนึ่งจากรายการ “คิดยกกำลังสอง” การลอเวลาเรียนไม่ได้หมายความว่าเลิกเร็วขึ้น แต่เป็นการสอนที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้มากขึ้น แะมีกิจกรรมเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ ได้ฝึกทบทวน ทำให้การเรียนรู้มีคุณค่า ลึกซึ้ง มาหาคำตอบจากวิดีทัศน์นี้

นโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ขอนำนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มาแจกจ่ายที่นี่ ให้สมาชิกได้ศึกษา เพราะจะต้องปฏิบัติกันทุกโรงเรียนต่อไป คลิกที่ลิงค์นี้

Screenshot-2